Siirry suoraan sisältöön

Herätetään Helsinki eloon! – Kuntavaaliteemat 2021

Olen ehdolla Helsingin kaupunginvaltuustoon kevään 2021 kuntavaaleissa numerolla 811.

Kulttuuri ja taide kaikissa muodoissaan ovat kaupungin sielu. Kulttuuripalvelut tekevät kaupunkielämästä kivaa, taide kasvattaa meitä yhteiskuntana! Helsingin tulee olla jatkossa kansainvälisestikin vetovoimainen taidekaupunki, jossa alan ammattilaisilla on hyvät työskentelymahdollisuudet ja kaupunkilaiset saavat nauttia kulttuurin antimista, nuoret harrastaa monipuolisesti ja ihmisten omaehtoiselle tekemiselle on tilaa.

 • Tukea freelancereille ja tapahtumille korona-aikaan!
  • Kulttuuri-, taide- ja tapahtuma-ala oon kärsinyt yleisötapahtumien kiellon vuoksi, mutta tukea on tullut säälittävän vähän varsinkaan freelancereille, jotka eivät toimi yrityksen tai yhteisön kautta. Kaupungilla on tässä vastuu!
  • Tapahtumatakuun avulla autetaan tapahtumia takaisin jaloilleen yhä epävarmassa tilanteessa vähentämällä niiden taloudellista riskiä.
 • Tilaa taiteelle
  • Helpotetaan julkisten tilojen lupakäytäntöjä, jotta kaupunkilaiset voisivat vapaammin luoda omaa kulttuuria. Kaupunki tarjoaa sähköt!
  • Taidetta julkisiin tiloihin ja kaupungille
  • Kaavoitetaan yökortteleita, joissa saa viettää yöelämää ilman huolta naapuruston melurajoista.
 • Tiloja taiteilijoille
  • Kaupungin tulisi välittää luoville aloille sopivia työtiloja, joita on muuten vaikea löytää ja olisivat muuten tyhjäkäytöllä.
  • Lyhytaikaisia työtiloja mm. vastavalmistuneille taiteilijoille, jotka eivät ole vielä löytäneet pitkäaikaista ratkaisua.
  • Myönnetään lainaa kulttuuritoimijoiden rakennushankkeisiin, jotta nämä voivat kasvattaa omaa pääomaa ja lisätä taloudellista vakautta, kuten urheiluhallien kanssa on toimittu.
 • Kulttuuri kuuluu kaikille
  • Otetaan käyttöön sähköinen kulttuuriseteli, jolla voidaan tukea jokaisen oikeutta kulttuuriin ilman leimautumisen pelkoa.
  • Tuodaan taidetta ja kulttuuria ihmisten luo ja hyödynnetään Helsingistä löytyvää ammattitaitoa.
 • Harrastustakuu
  • Jokainen nuori ansaitsee harrastuksen. Vakiinnutetaan Suomen malli eli harrastusten tuominen esim. koulun yhteyteen.
  • Taiteen, urheilun tai muun harrastamisen ei tarvitse tähdätä ammattiin ja on arvokasta itsessään.
 • Vapaan taiteen kaupunki – Turvapaikka-taiteilijaresidenssi Helsinkiin
  • Perustetaan taiteilijaresidentti vainoa pakeneville taiteilijoille ja taiteen tutkijoille. Otetaan mukaan pääkaupunkiseudun taideyliopistot ja -laitokset.

Voit lukea lisää ajatuksia kulttuurin ja taiteen tukemisen tärkeydestä tästä bloggaukesta.

Asumisen hinta nousee jatkuvasti ja syö etenkin pienituloisten käytettävissä olevista tuloista suuren osan. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että Helsinki on haluttu paikka asua mutta asuntoja ei riitä kaikille, jolloin asunto- ja vuokramarkkinoiden hinnat ovat korkealla. Ainoa kestävä keino hillitä hintojen nousua on vastata kysyntään rakentamalla lisää koteja nykyisille ja tuleville Helsinkiläisille. Tämä tulee tehdä ensisijaisesti täydentämällä olemassa olevaa kaupunkirakennetta säästäen luontoa. Vaikka tarvitaan myös kaupungin vuokra-asuntoja heille, joille ei markkinoilta löydy asuntoa, ei hintasäännelty asuminen toimi laajana ratkaisuna. Joillekin onnekkaille keinotekoisen halpojen asuntojen tarjoamista tasapuolisempaa olisi sosiaaliturvaa parantamalla varmistaa, että jokaisella on riittävä toimeentulo asumiseen myös Stadissa asumismuodosta riippumatta.

 • Enemmän asuntoja
  • Emme saa asumisen hinnannousua kuriin ellemme varmista, että jokaiselle riittää asuntoja Helsingissä.
  • Tontinluovutus nopeammaksi
 • Säästetään lähiluontoa
  • Rakentamalla tiiviisti julkisten yhteyksien varrelle voimme säästää kaupunkimetsät. Rakentamista kannattaa tehdä tiivistämällä jo olemassa olevia tehottomasti rakennettuja alueita metsän kaatamisen sijaan.
  • Lisää puita ja pensaita kaupunkiin!
 • Kaupunki rakentamaan asuntoja myös vapaille markkinoille
  • Rakentamalla itse asuntoja kaupungin yhtiö voisi varmistaa, että muut alan toimijat eivät tee kohtuutonta tuottoa ja että rakentamisessa on laatua, joka kestää ainakin sata vuotta. Myös kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja tarvitaan sillä välin kun sosiaaliturvan aukkoja vielä paikataan.
 • Bulevardisoidaan motarit!
  • Muuttamalla Kehä I:n sisäiset moottoritiet bulevardeiksi saadaan nykyisin hukkakäytössä olevat suoja-alueet asuntorakentamiseen ja viihtyisämpää ympäristöä.
 • Luovutaan autopaikkanormista.
  • Vaatimus turhien parkkipaikkojen rakentamisesta vie tilaa muulta rakentamiselta ja esim. puustolta sekä lisää rakentamisen kustannuksia. Siirrytään markkinaehtoiseen parkkipaikkojen määrään, joka paremmin vastaa tarpeeseen.
 • Käytetään arvokasta maata yhteiseen hyvään.
  • Halvat tonttivuokrat tai matala kiinteistövero ei laske vuokra-asumisen hintaa vaan kasvattaa vuokranantajien voittoja ja hyödyttävät vain omistusasujia (kuten minua). Siksi kaupungin tulee kerätä kehittyvän kaupunkimaan arvonnousun hedelmää investointien rahoittamiseksi ja palvelujen pitämiseksi kohtuuhintaisina.
 • Vaaditaan laatua mutta sallitaan omaleimaisuus/moninaisuus
  • Sallitaan myös omaleimaisuus. Laatuvaatimukset ovat tärkeitä, mutta sallitaan tyyliasioissa omaleimaisuus.
  • Mahdollistetaan minitalot pienillä tonteilla. Urbaania kotitaloasumista!

Helsingissä on jo melko hyvät pyöräilymahdollisuudet, mutta parannettavaa on vielä paljon! Pyöräilyn kasvua kannattaa tavoitella, sillä se on ekologinen ja terveellinen tapa liikkua. Korvaamalla vanhanaikaiset kevyenliikenteenväylät nykyaikaisella pyöräverkostolla sujuvoitamme pöyräilyä ja madallamme kynnystä aloittaa arkipyöräily. Investoinnit pyöräilyyn tutkitusti maksavat itsensä takaisin. Tehdään Helsingistä Euroopan paras pyöräilykaupunki!

 • Kattava pyöräkaista- ja baanaverkosto nopeutetusti
  • Toteutetaan nykyaikaisten suunnitelmien pohjalta yksisuuntaiset ja jalankulkijoista erotellut kaistat.
 • Runkolukittavat pyörätelineet joka kulmalle ja tärkeisiin kaupunkikohteisiin
 • Mukulakivikaduille sileät pyöräkaistat laatoilla tai asfalttipinnalla
 • Punainen asfaltti kaikille pyöräteille ja -kaistoille, selvennetään infraa.
 • Liikennemerkit, kuopat ja umpikujat eivät kuulu pyöräteille
  • Jokainen pyöräilijä on joutunut väistämään liikennemerkkejä, kuoppia tai puita pyörätiellä. Korjataan tämä!
  • Korjataan oudot epäjatkuvuuspisteet pyöräväylillä, joilla reitti loppuu kuin seinään.
 • Nostetaan pyöräinfran resurssit riittävälle tasolle
  • Suunnittelun henkilöresurssit kolminkertaistettava
  • Jatkuva pyöräliikenteen edistämisen budjetti nostettava 27 M euroon (YK:n suositus 20% liikennebudjetista)
  • Seuraavan 10 vuoden aikana lisäksi vuosittain ylimääräinen 23M euron kehittämisraha pyöräilyn tavoiteverkon rakentamiseen.
 • Pyöräkaistat Mäkelänkadulle, Runeberginkadulle, Kaisaniemenkadulle ja muuallekin!
  • Suurilla kaduilla pyöräkaista madaltaa jokaisen kynnystä hypätä pyörän selkään, kun ei tarvitse ajaa bussien välissä.
 • Investointi pyöräilyyn maksaa itsensä kahdeksankertaisena takaisin
 • Lisätään tiedotusta ja koulutusta pyöräilyn säännöistä, jotta turvallisuus paranee ja kynnys pyöräillä madaltuu. Mitä enemmän ihmisiä pyöräilee, sen turvallisempaa se on, kun myös autoliikenne osaa huomioida pyöräilijät paremmin.
 • Hiilineutraali Helsinki! Kaupungilla on tulevaisuus vain jos elämme kestävästi.
  • Kehitetään kaukolämpöverkostoa ja lämmön varastointia, jotta tulevaisuudessa voidaan hyödyntää monipuolisesti uusiutuvaa lämmöntuotantoa sekä ehkä jopa ydinkaukolämpöä.
 • Laajennetaan matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita
  • Kehitetään ja laajennetaan matalan kynnyksen Mieppi-pisteitä
  • Terapiatakuusta eteenpäin – tuetaan pitkäkestoista psykoterapiaa.
 • Yömetro ja -ratikat
  • Metroon ja ratikoihin iltavuorot klo 1.30 asti (kuten busseilla). Näin parannamme myöhään liikkuvien palvelutasoa ja selkeytämme järjestelmää, kun kaikki julkinen päiväliikenne jatkuu yhtä myöhään.
  • Öisin pitäisi päästä Töölöstä suoraan Kallioon!
 • Tallinna-tunneli – tulevaisuuden lippumme Keski-Eurooppaa Rail Baltica -junarataa pitkin ja koko Suomen taloutta edistävä hanke.
 • Helsinki täyteen liikuntatelineitä, joissa helppo urheilla kauppareissulla. Eikä vain urheilupuistoihin vaan kantakaupungissa myös.
 • Enemmän julkisia vessoja ja vesipisteitä kaupunkiin. On kaupunkilaisten oikeus viihtyä ulkona koko päivä ilman kaupallisia palveluja.
 • Sähköpisteitä ruokarekoille, jotta kaupungissa ei tarvitse käyttää meluisia aggregaatteja.
 • Siirrytään haittoja vähentävään ja humaanimpaan päihdepolitiikkaan. Perustetaan huumeiden käyttöhuoneet heti, kun eduskunta hyväksyy kaupungin tekemän aloitteen erillislaista.

Mitä voit tehdä:

 • Muista äänestää! Ennakkoäänestys on 26.-8.6. ja varsinainen vaalipäivä 13.6.
 • Kerro kavereille ja perheelle!
 • Tykkää ja seuraa some-kanaviani ja jaa postauksia, jotka puhuttelevat sinua! Verkostojen suositukset ovat tärkeää etenkin meille uusille ehdokkaille.
 • Lahjoita kampanjaan! Vaalityö vaatii myös rahaa, sillä mainostaminen somessakaan ei ole ilmaista – jo pieni panostus auttaa paljon.
 • Tule mukaan jakamaan flyereita kadulle ja toreille. Ota yhteyttä, jos innostuit!