Siirry suoraan sisältöön

Puoluekokouksessa saavutuksia 2015 (ja 2014)

Viime viikonloppuna (5.-7.6.) pidettiin Vihreiden puoluekokous Oulussa. Puoluekokouksissa voi myös tehdä poliittista vaikuttamista esim. aloitteiden, puheiden ja ohjelmien muutosesitysten muodossa. Tänä vuonna ei ollut käsiteltävänä poliittista tavoiteohjelmaa viime vuoden tapaan, enkä päässyt osallistumaan kokoukseen (vielä Etelä-Amerikassa matkalla) puheita pitämään, joten tein aloitteita.

Aloitteeni:
Läpinäkyvyyttä verotukseen – palkan sivukulut näkyviin palkkakuittiin
Esittää: Lukas Korpelainen (jäsen, Helsingin Vihreät Nuoret ry)

Nykyisellään palkansaaja näkee palkkakuitissaan vain bruttosummasta vähennettävät verot ja maksut eli ns. työntekijämaksut. Koko palkkakuluista, joka on bruttosummaa suurempi, on kuitenkin jo ennen bruttopalkkaa vähennetty huomattava osa veroista ja muista pakollisista maksuista työnantajamaksuina. Tämä on kuitenkin harvojen tiedossa, koska niitä ei näy palkkakuitissa. Esimerkiksi suurin osa eläkemaksusta maksetaan palkan sivukuluina. Mediaanituloisilla ja sitä pienempituloisilla itse asiassa suurin osa veroista ja maksuista menee näistä sivukuluista, jotka ovat lisäksi suhteellisia eivätkä progressiivisia. Nämä verot maksetaan, vaikka ansiotuloveroprosentti olisi nolla. Viimekädessä kaikki palkan verot ja maksut menevät samasta summasta, jolloin ne koituvat molempien osapuolten maksettaviksi. Olisi siis rehellisempää, jos myös palkansaaja näkee kaikkien verojen ja maksujen osuudet.

Vihreät pyrkivät kohti avoimempaa ja läpinäkyvämpää yhteiskuntaa, valtiota ja verojärjestelmää. Tämän vuoksi kaikki palkkakuluista vähennettävät verot ja maksut tulee laittaa näkyviin palkkakuittiin. Tämä yksinään ei muuta järjestelmää tai maksettavia summia mitenkään mutta vain velvoittaa työnantajan ilmoittamaan kyseiset maksut työntekijän maksujen rinnalla osana palkkakuittia. Läpinäkyvyys lisää näin palkansaajien tietoisuutta siitä, mitä heidän työllistämisensä maksaa, mihin verovarat menevät, ja antaa paremmat eväät myös tarvittaessa kritisoida työn verotusta tai vaatia muutoksia.

Nimenomaan Vihreiden tulisi olla se puolue, joka muistaa edistää ja pitää avoimuutta esillä.

Esitän, että vihreät toimijat sekä Vihreät puolueena pyrkivät viemään verojärjestelmää selkeämpään ja läpinäkyvämpään suuntaan ja nostavat keskusteluun tällaisia aiheita, jotka muuten eivät tule käsitellyiksi. Ensimmäisenä tavoitteena avoimuudessa on saada palkan sivukulut näkyviin palkkakuittiin.

Esitän lisäksi, että tämä tavoite lisätään veropoliittiseen ohjelmaan. Esimerkki sijoituksesta ja 14 muotoilusta alla:

– LISÄYS Kohdan 1.3 neljännen kappaleen viimeisen virkkeen (“Vihreät kertovat…”) eteen:
“Vihreät ajavat verotuksen läpinäkyvyyttä ja selkeyttä. Esimerkiksi palkan sivukulut tulee kirjata näkyviin myös työntekijän palkkakuittiin.” sekä
– LISÄYS kohdan 1.3 alakohtaan “toimenpiteet NYT” uudeksi kohdaksi 4):
“4) Palkan kaikki sivukulut merkitään näkyviin myös työntekijän palkkakuittiin.”

Puoluehallituksen lausunto:
Vihreiden tavoitteena on verotuksen avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisääminen ja aloite on tämän tavoitteen mukainen.

Koska tavoitteenamme on myös yrittäjärauhan turvaaminen ja hallinnollisen taakan pienentäminen, kannattaa toteutus pitää mahdollisimman yksinkertaisensa. Yksinkertaisimmillaan se voi tarkoittaa työnantajamaksujen listaamista palkkakuittiin seuraavaan tapaan: ”Palkan lisäksi työnantaja on maksanut seuraavat pakolliset maksut: työeläkemaksu (x %), sosiaaliturvamaksu (x %), työttömyysvakuutusmaksu (x %) ja vakuutusmaksu (x). Yhteensä x %”.

Tämä ei edellytä muutoksia palkkaohjelmaan, mutta täyttänee sen avoimuuden ja opetuksellisen tavoitteen, jota aloitteella on haettu.

Näin pitkässä tekstissä on pakko olla kuviakin. (Maalaus: Cesare Maccari, valokuva: Matthew Bowden www.digitallyrefreshing.com)
Näin pitkässä tekstissä on pakko olla kuviakin. (Maalaus: Cesare Maccari, valokuva: Matthew Bowden www.digitallyrefreshing.com)

Aloitteessa esitetään myös puoluevaltuuskunnan 15.2.2015 hyväksymän veropoliittisen ohjelman täydentämistä. Puolueen sääntöjen mukaan valtuuskunta hyväksyy sektoriohjelmat ja voi myös muuttaa niitä. […] Siten puoluehallitus kehottaa aloitteen tekijää yhdessä muiden jäsenten kanssa tekemään valtuuskunnalle esityksen ohjelman muuttamisesta, kun ohjelman hyväksymisestä on kulunut vuosi.

Päätösesitys: Aloite hyväksytään siltä osin, että puolue edistää palkan sivukulujen merkitsemistä palkkakuittiin. Puoluekokous kehottaa aloitteen tekijää yhdessä muiden jäsenten kanssa halutessaan tekemään myöhemmin valtuuskunnalle esityksen veropoliittisen ohjelman muuttamisesta.

Päätös: Esityksen mukaan.
Puoluekokous päätti hyväksyä aloitteen puoluehallituksen esityksen mukaan. (Kirjoitan näistä palkan sivukuluista ja parannuksista ansiotuloverotukseen tarkemmin myöhemmin.)

 

Jumalanpilkka ja lipun häpäisy

Olin myös taustalla toisessa aloitteessa, joka käsitteli ”jumalanpilkkamomenttia” ja lipun häpäisyä sananvapauden ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta, mutta koska aloitteita voi tehdä vain yksi per henkilö (ja tein jo ylemmän aloitteen), sen teki toinen henkilö osana laajempaa aloitetta. Esitin siis noiden kahden kohdan poistamista laista (aloitteessa oli lisäksi muita kohtia, joita en allekirjoita). Puoluehallitus päätyi esittämään samanlaista noihin kahteen kohtaan rajaamista, tosin sillä varauksella, että lipun häpäisyn rangaistavuuden poistamista ”olisi harkittava”. Aiheesta syntyi kokouksen edellä netissä pieni ”lippugate”, vaikka asia on todellisuudessa hyvin pieni suhteessa suurempiin ja ajankohtaisempiin asioihin, joita Vihreät ajavat, eikä ole niistä pois. Kiitän suuresti puoluetoveriani, joka aloitteen teki, sillä vaatii rohkeutta puolustaa ja ajaa tunteita ja kritiikkiä herättäviä asioita.

Jumalanpilkkamomentista olen kirjoittanut aiemmin täällä.
Lipun häpäisyn poistamisen lyhyt perustelu: Suomen lipun häpäiseminen kieltää Suomen lipun turmelemisen, vaikka se voi olla taiteessa ja politiikassa hyvin vahva ilmaisukeino, jota on voitava käyttää. Maininnan poistamisesta ei ole mitään käytännön haittaa. En kehoita lipun turmelemiseen, mutta jos joku taiteilija haluaa niin tehdä osana performanssia, en näe syytä sakottaa siitä. Lisäksi, tässäkin laki antaa erityissuojan yhdelle lipulle eikä esim. kaikkien maiden lipuille (entäpä muunlaiset liput?).

Puoluekokous päätti kannattaa jumalanpilkkamomentin poistamista. Lipun häpäisyn suhteen se kannattaa lain kohdan säilyttämistä, mutta sakkorangaistuksen poistamista ja keskustelun jatkamista.

 

Bonus: puoluekokous 2014

Minun piti vuosi sitten tehdä vastaavanlainen kirjoitus, jossa esittelen panostani puolueen tavoiteohjelmaan, mutta se jäi silloin, joten teen sen nyt. Tarkoitus ei tosiaan ole leveillä sen kummemmin, mutta esitellä ajamiani asioita ja toisaalta osoittaa, että olen onnistunut vaikuttamaan puolueen linjaan.

Tavoiteohjelman kohtia, joita olin ajamassa (kommenttikierroksilla tai muutosesityksillä suoraan kokouksessa):

”Vähittaiskaupan sekä palvelualojen liikkeiden aukiolorajoituksista luovutaan.
Samalla varmistetaan, että kauppakeskukset eivät saa velvoittaa niissä toimivia liikkeitä olemaan auki koko kauppakeskuksen aukioloaikaa.”
(Tästä kirjoitin jo vuosi sitten täällä.)

”Kiinteistön ja asunto-osakkeen varainsiirtoverosta luovutaan. 
Varainsiirtovero vähentää ja hidastaa asuntokauppaa ja näin vaikeuttaa asunnon vaihtamista tarkoituksenmukaisempaan ja työn perässä muuttamista. Vero rankaiseekin erityisesti usein muuttavia. Sen sijaan kerätään enemmän kiinteistöveroa.”
(Tässä jäi muutosesitysten huolimattomuuden vuoksi kiinteistöosakeyhtiön varainsiirtovero pois joukosta, kun tavoitteena oli kaiken asumiseen ja kiinteistöihin liittyvän varainsiirtoveron poisto.)

”Kaikki lasten ei-lääketieteelliset ympärileikkaukset kielletään.”
(Tämä nostatti jonkin verran keskustelua kokouksessa.)

”Keskitytään valtion omistajaohjauksessa strategisesti tärkeiden yritysten omistamiseen. Ei-strategisten yritysten omistamista vähennetään.”

”Vanhemmuuden kustannukset muutetaan jaettaviksi kaikkien työnantajien kesken
siirtämällä ne suoraan Kelan maksettaviksi.”

”Uskonnollisten yhteisojen veronkanto-oikeudesta luovutaan.”

”Poistetaan yleisestä asumistuesta puolison tulojen vaikutus.”

Lisäksi joitain muutosesityksiä, jotka eivät päässeet ohjelmaan:

  • Delfinaarioiden kielto (aiemmin yleisemmin valaiden ja muiden ei-ihmismäisten persoonien oikeuksista) (Tätä ei puoluekokous hyväksynyt osasyynä se, että joidenkin mielestä aihe on liian rajattu (muutamaan yksilöön) tai vetää turhaa rajaa joidenkin eläinten oikeuksien välille. Olin eri mieltä.)
  • Palkan sivukulut näkyviin (tämä onnistui tänä vuonna, kuten ylempänä näkyykin.)
  • Yritystukien vähentäminen (ja vastaavasti työn verotuksen keventäminen) (Tosin muita muutoksia yritystukijärjestelmään on ohjelmassa ehdotettu.)
  • Mietojen alkoholijuomien myynnin salliminen päivittäistavarakaupoissa (sen sijaan kokous hyväksyi ravintoloiden ulosmyynnin ja pienpanimotuotteiden myynnin tuottajille.)
  • (Perustuslain 76 § kirkkolaista kumoaminen, mutta tämä käytännössä pääsi mukaan, koska ohjelmassa lukee ”Puretaan valtion ja kirkkojen välinen erityissuhde.”, mihin tietenkin kuuluu myös tuo perustuslain muuttaminen.)

Lisäksi oli varmasti kaikenlaista muutakin ehdotettua kommenttikierrosten aikana yhdessä kaikkien muiden kommentoijien kanssa, mutta en muista ilman muistiinpanojani.

8.6.2014 hyväksytyn tavoiteohjelman voi lukea kokonaisuudessaan täällä.

Muutos on yhteisen työn tulosta
Mikään aloite tai muutosesitys ei ole kuitenkaan yhden ihmisen tuotos eikä onnistu ilman muita. Ideoita pallotellaan ja kehitellään yhdessä keskusteluissa, useimmat ideat eivät ole edes aidosti uusia ja eetterissä syntyneitä, niitä viedään eteenpäin jäsenyhdistysten kautta, jolloin saadaan yhteinen tuki, niiden puolesta pidetään puheita ja tehdään vaikuttamistyötä, ja loppupeleissä niille antaa tukensa puoluekokous. Jokainen teko vaikuttamistyössä on osa suurempaa muutosta ja on arvokas ja kunnian arvoinen. Ideat ovat yhteisiä ja askeleet eteenpäin otetaan yhdessä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.