Uudenmaan työssäkäyntialue, Lähde: http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/20110831Tyoessae/2tyossakaynnin_pendelointi_koko_maa161111.pdf